گل باغ سپاسگزار – سنبل الطیب قرمز

سنبل الطیب قرمز معروف به ریش مشتری ، یک گل چند ساله جذاب است که اولین بار در اروپا و مدیترانه یافت شد ، اما محبوبیت آن چنان شکوفا شده است که اکنون در بسیاری از نقاط جهان یافت می شود. در ایالات متحده ، این گل در بسیاری از مناطق از جمله کالیفرنیا ، … Read more